Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 20,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 1 từ, 1 điện

  • Mặt kính EuroKera – Màu đen chấm bi

  • Chức năng báo dư nhiệt

  • Chức năng nhận diện nồi

  • Chức năng nấu nhanh- Booster cho bếp từ

  • Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW (Ø 130/215) + (Ø 215)

  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm

  • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

Giá : 19,415,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 từ

  • Mặt kính EuroKera – Màu đen chấm bi

  • Chức năng báo dư nhiệt

  • Chức năng nhận diện nồi

  • Chức năng nấu nhanh - Booster cho 2 bếp từ

  • Công suất: 2 kW + 1.8 kW (Ø 215) + (Ø 185)

  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm

  • Kích thước lỗ đá: W660 x D325mm

Giá : 31,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện và 2 từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 1.6KW + 2.0KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 156) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm

Giá : 20,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 từ
  Công suất: 2.2KW + 2KW + 1.6KW
                 (Ø 240) + (Ø 215) + (Ø 150)
  Kích thước bếp: W580 x D510 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W530 x D475mm

Giá : 18,975,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ
  Công suất: 2KW + 1.8KW
                 (Ø 215) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D325mm