Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 22,000,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 từ:

  Mặt kính EuroKera – Hiệu ứng kim loại xước (Metallic)

  Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt

  Chức năng hẹn giờ

  Chức năng khóa bàn phím an toàn

  Chức năng báo dư nhiệt

  Chức năng nấu nhanh- Booster cho 3 bếp từ

  Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu

  Thông số kỹ thuật :

  Công suất: 3 kW + 2 kW + 1.6 kW

                  (Ø 240) + (Ø 210) + (Ø 145)

  Kích thước bếp: W800 x D380 x H60 mm

  Kích thước cắt đá : W 750 x D 330 mm

Giá : 32,340,000 VND
Tính năng cơ bản

   

  Bếp kính âm 2 điện và 2 từ

  Mặt kính EuroKera

  Chức năng báo dư nhiệt

  Chức năng nhận diện nồi

  Chức năng nấu nhanh- Booster cho bếp từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 1.6KW + 2.0KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 156) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm

Giá : 29,810,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện.

  Mặt kính Eurokera

  Chức năng báo dư nhiệt

  Chức năng nhận diện nồi

  Chức năng nấu nhanh-Booster cho bếp từ

  Công suất : 0.8/1.9KW + 1.6KW + 2KW

  (Ø 130/215) + (Ø150) + (Ø 215)

  Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

Giá : 20,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 1 từ, 1 điện

  • Mặt kính EuroKera – Màu đen chấm bi

  • Chức năng báo dư nhiệt

  • Chức năng nhận diện nồi

  • Chức năng nấu nhanh- Booster cho bếp từ

  • Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW (Ø 130/215) + (Ø 215)

  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm

  • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

Giá : 19,415,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 từ

  • Mặt kính EuroKera – Màu đen chấm bi

  • Chức năng báo dư nhiệt

  • Chức năng nhận diện nồi

  • Chức năng nấu nhanh - Booster cho 2 bếp từ

  • Công suất: 2 kW + 1.8 kW (Ø 215) + (Ø 185)

  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm

  • Kích thước lỗ đá: W660 x D325mm