Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 18,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện
  Công suất: 1.5/2.4KW + 1.8KW
                  (Ø 220/280) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W730 x D430 x H67mm
  Kích thước lỗ đá: W710 x D410mm

   

Giá : 22,000,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 từ
  Công suất: 2.2KW + 1.5KW + 1.2KW
                 (Ø 260) + (Ø 230) + (Ø 160)
  Kích thước bếp: W590 x D520 x H63mm
  Kích thước lỗ đá: W545 x D490mm

   

Giá : 22,330,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 từ
  Công suất: 2.2KW + 1.5KW + 1.2KW
                 (Ø 260) + (Ø 230) + (Ø 160)
  Kích thước bếp: W590 x D520 x H63mm
  Kích thước lỗ đá: W545 x D490mm

   

Giá : 21,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ
  Bàn phím điều khiển dạng trượt
  Công suất: 1.5 kW + 1.4 kW
                   (Ø 210) + (Ø 210)

  Công suất tổng: 3.6 kW
  Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm

  Kích thước lỗ đá: W670 x D337mm

   

Giá : 23,320,000 VND
Tính năng cơ bản
  Bếp kính âm: 2 từ, và 1 điện
  Bàn phím điều khiển dạng trượt
  Công suất: 0.8/1.6/2.5KW + 1.4KW + 2.3KW
                  (Ø 120/180/230) + (Ø180) + (Ø 220)
  Kích thước bếp: W590 x D520 x H68mm
  Kích thước lỗ đá: W565 x D495mm