Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 16,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.8KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

Giá : 28,600,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện và 1 từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 2KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

Giá : 29,370,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.6KW + 2KW
                  (Ø 130/215) + (Ø 150) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

Giá : 18,300,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 điện
  Công suất: 1.2KW + 0.8/1.9KW + 2.3KW
                  (Ø 156) + (Ø 141/206) + (Ø 221)
  Kích thước bếp: W600 x D500 x H48mm
  Kích thước lỗ đá: W555 x D435mm

Giá : 21,680,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 4 từ
  Công suất: 1.6KW + 2KW + 2KW + 1.6KW
                  (Ø 150) + (Ø 215) + (Ø 215) + (Ø 150)
  Kích thước bếp: W580 x D510 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W530 x D475mm