Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 11,000,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ dạng domino
  Công suất: 2KW + 1.8KW
                 (Ø 215) + (Ø 156)
  Kích thước bếp: W300 x D520 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W250 x D475mm

Giá : 20,460,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 1 điện và 1 từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 2KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

Giá : 16,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.8KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

Giá : 28,600,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện và 1 từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 2KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

Giá : 29,370,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.6KW + 2KW
                  (Ø 130/215) + (Ø 150) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm