Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 19,800,000 VND
Tính năng cơ bản

    Bếp kính âm 4 điện
    Công suất: 1.2KW + 2.3KW + 1.8KW + 0.8/1.9KW
                    (Ø 156) + (Ø 221) + (Ø 191) + (Ø 141/206)
    Kích thước bếp: W720 x D500 x H48mm
    Kích thước lỗ đá: W685 x D455mm