Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 18,300,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 điện
  Công suất: 1.2KW + 0.8/1.9KW + 2.3KW
                  (Ø 156) + (Ø 141/206) + (Ø 221)
  Kích thước bếp: W600 x D500 x H48mm
  Kích thước lỗ đá: W555 x D435mm

Giá : 21,680,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 4 từ
  Công suất: 1.6KW + 2KW + 2KW + 1.6KW
                  (Ø 150) + (Ø 215) + (Ø 215) + (Ø 150)
  Kích thước bếp: W580 x D510 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W530 x D475mm

Giá : 19,800,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 4 điện
  Công suất: 1.2KW + 2.3KW + 1.8KW + 0.8/1.9KW
                  (Ø 156) + (Ø 221) + (Ø 191) + (Ø 141/206)
  Kích thước bếp: W720 x D500 x H48mm
  Kích thước lỗ đá: W685 x D455mm