Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 23,320,000 VND
Tính năng cơ bản
  Bếp kính âm: 2 từ, và 1 điện
  Bàn phím điều khiển dạng trượt
  Công suất: 0.8/1.6/2.5KW + 1.4KW + 2.3KW
                  (Ø 120/180/230) + (Ø180) + (Ø 220)
  Kích thước bếp: W590 x D520 x H68mm
  Kích thước lỗ đá: W565 x D495mm
Giá : 32,340,000 VND
Tính năng cơ bản

   

  Bếp kính âm 2 điện và 2 từ

  Mặt kính EuroKera

  Chức năng báo dư nhiệt

  Chức năng nhận diện nồi

  Chức năng nấu nhanh- Booster cho bếp từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 1.6KW + 2.0KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 156) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm

Giá : 29,810,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ và 1 điện.

  Mặt kính Eurokera

  Chức năng báo dư nhiệt

  Chức năng nhận diện nồi

  Chức năng nấu nhanh-Booster cho bếp từ

  Công suất : 0.8/1.9KW + 1.6KW + 2KW

  (Ø 130/215) + (Ø150) + (Ø 215)

  Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

Giá : 20,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 1 từ, 1 điện

  • Mặt kính EuroKera – Màu đen chấm bi

  • Chức năng báo dư nhiệt

  • Chức năng nhận diện nồi

  • Chức năng nấu nhanh- Booster cho bếp từ

  • Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW (Ø 130/215) + (Ø 215)

  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm

  • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

Giá : 31,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện và 2 từ
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 1.6KW + 2.0KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 156) + (Ø 215)
  Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm