Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 22,330,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 từ
  Công suất: 2.2KW + 1.5KW + 1.2KW
                 (Ø 260) + (Ø 230) + (Ø 160)
  Kích thước bếp: W590 x D520 x H63mm
  Kích thước lỗ đá: W545 x D490mm

   

Giá : 21,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ
  Bàn phím điều khiển dạng trượt
  Công suất: 2.0 kW + 1.8 kW
                   (Ø 210) + (Ø 210)

  Công suất tổng: 3.6 kW
  Kích thước bếp: W730 x D430 x H67mm

  Kích thước lỗ đá: W670 x D337mm

   

Giá : 20,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 từ
  Công suất: 2.2KW + 2KW + 1.6KW
                 (Ø 240) + (Ø 215) + (Ø 150)
  Kích thước bếp: W580 x D510 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W530 x D475mm

Giá : 18,975,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ
  Công suất: 2KW + 1.8KW
                 (Ø 215) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D325mm

Giá : 11,000,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 từ dạng domino
  Công suất: 2KW + 1.8KW
                 (Ø 215) + (Ø 156)
  Kích thước bếp: W300 x D520 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W250 x D475mm