Sản phẩm Malloca


Bếp gas
Giá : 6,490,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Công suất: 1 x 1.5KW + 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

Giá : 5,885,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu trắng
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

Giá : 5,885,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

Giá : 4,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh cẩm thạch
  • Công suất: 3.8KW + 1KW + 3KW
  • Kích thước bếp: W730 x D450 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Giá : 3,850,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas dạng domino
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất bếp: 2.5KW + 1.5KW
  Kích thước bếp: W300 x D520 x H78mm
  Kích thước lỗ đá: W265 x D455mm