Sản phẩm Malloca


Bếp gas
Giá : 8,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 4 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2.4KW + 0.9KW + 1.88KW + 3.4KW
  Kích thước bếp: W700 x D510 x H100mm
  Kích thước lỗ đá: W552 x D470mm

Giá : 5,400,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2 x 3.8KW
  Kích thước bếp: W730 x D420 x H73mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Giá : 13,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
  Mặt kính Eurokera
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp gas
  Công suất: 2 x 3.8KW + 1.8KW (Ø 200)
  Kích thước bếp: W800 x D480 x H82mm
  Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm

Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu và đen
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm