Sản phẩm Malloca


Bếp gas
Giá : 10,500,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Giá : 10,500,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Giá : 5,450,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2.5KW + 1.5KW + 3.8KW
  Kích thước bếp: W730 x D420 x H75mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Giá : 8,050,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 4.5KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D415mm

Giá : 5,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Công suất: 3.8KW + 1KW + 3KW
  • Kích thước bếp: W730 x D420 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm