Sản phẩm Malloca


Bếp gas
Giá : 6,750,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho cả 3 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2.4KW + 1.4KW + 3.4KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W680 x 380mm

Giá : 8,050,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 4.5KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D415mm

Giá : 9,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Giá : 8,050,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 4.5KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D415mm