Sản phẩm Malloca


Chậu rửa
Giá : 11,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Chậu rửa đá Granite màu đen
  • Kích thước: W860 x D500 x H200m
  • Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm
Giá : 12,100,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Chậu rửa đá Granite màu đất 
  • Kích thước: W1.160 x D500 x H200mm
  • Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá : 11,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Chậu rửa đá Granite màu đất bền vững
  • Kích thước: W860 x D500 x H200m
  • Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm
Giá : 12,100,000 VND
Tính năng cơ bản

   

  • Màu sắc bền vững
  • Kích thước: W1.160 x D500 x H200mm
  • Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá : 11,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Chậu rửa đá Granite màu kem
  • Kích thước: W860 x D500 x H200mm
  • Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm