Sản phẩm Malloca


Chậu rửa
Giá : 11,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Chậu rửa đá Granite màu kem
  • Kích thước: W860 x D500 x H200mm
  • Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

   

   

Giá : 7,370,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.2mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  • Kích thước: W800xD500xH230
  • Kích thước lỗ đá: W773 x D475mm
Giá : 8,470,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.0mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  • Kích thước: W980xD498xH230
  • Kích thước lỗ đá: W955 x D475mm
Giá : 9,020,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.2mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  • Kích thước: W980xD500xH220
  • Kích thước lỗ đá: W965 x D480mm
Giá : 7,150,000 VND
Tính năng cơ bản

  Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  Thép không rỉ 304
  Độ dày 1.2mm
  Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  Kích thước: W825xD455xH220