Sản phẩm Malloca


Chậu rửa
Giá : 11,660,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.2mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  • Kích thước: W1160xD480xH220
  • Kích thước lỗ đá: W1140 x D460mm
Giá : 9,240,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.2mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mui hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  • Kích thước: W960xD480xH220
  • Kích thước lỗ đá: W940 x D460mm
Giá : 3,740,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.0mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
  • Kích thước: W440 x D440 x H200
  • Kích thước lỗ đá: 

           - Lắp nổi: W420 X D420mm

           - Lắp âm: W400 x D400mm (R10)

Giá : 8,800,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.0mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
  • Kích thước: W850 x D480 x H235
  • Kích thước lỗ đá: W825 x D455mm
Giá : 8,470,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
  • Thép không rỉ 304
  • Độ dày 1.2mm
  • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
  • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
  • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 
  • Kích thước: W860xD440xH200
  • Kích thước lỗ đá: 

  Lắp âm: W820 x D400mm (R10)

  Lắp nổi: W840 x D420mm