Sản phẩm Malloca


Dụng cụ nhà bếp
Giá : 1,980,000 VND
Tính năng cơ bản

  Chảo không dính inox cao cấp
  Chế tạo bởi inox 304 18/10
  Hiệu suất nấu cao nhất, tiết kiệm nhiên liệu
  Sử dụng cho tất cá các loại bếp
  Kích thước: Ø26cm - 10.24"

   

Giá : 1,440,000 VND
Tính năng cơ bản

  Chảo inox cao cấp
  Chế tạo bởi inox 304 18/10
  Hiệu suất nấu cao nhất, tiết kiệm nhiên liệu
  Sử dụng cho tất cá các loại bếp
  Kích thước: Ø26cm - 10.24"

   

Giá : 3,780,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bộ nồi inox 6 món cao cấp
  (Gồm 03 nồI 03 nắp)
  Chế tạo bởi inox 304 18/10
  Hiệu suất nấu cao nhất, tiết kiệm nhiên liệu
  Sử dụng cho tất cá các loại bếp
  Kích thước các nồi: Ø24cm - 9.45'' , Ø20cm - 7.87'' ,  Ø18cm - 7.09''

   

Giá : 5,650,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bộ nồi inox 9 món cao cấp
  (Gồm 3 nồi, 1 quánh, 1 chảo và 4 nắp)
  Chế tạo bởi inox 304 18/10
  Hiệu suất nấu cao nhất, tiết kiệm nhiên liệu
  Sử dụng cho tất cả các loại bếp
  Kích thước các nồi:  Ø28cm - 11", Ø24cm - 9.45", Ø20cm - 7.87", Ø18cm - 7.09"(Quánh), Ø28cm - 11"(Chảo)
   

Giá : 3,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bộ nồi inox 6 món cao cấp
  (Gồm 03 nồi 03 nắp)
  Chế tạo bởi inox 304 18/10
  Hiệu suất nấu cao nhất, tiết kiệm nhiên liệu
  Sử dụng cho tất cá các loại bếp
  Kích thước các nồi: Ø24cm - 9.45'' , Ø20cm - 7.87'' ,  Ø18cm - 7.09''