Sản phẩm Malloca


Máy hút khử mùi
Giá : 16,500,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi áp tường
  • Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Cảm biến nhiệt độ
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Kính, Inox
Giá : 36,300,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi– treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Nhựa polyme trắng, Kính đen
Giá : 26,950,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi áp tường
  • Điều khiển cảm ứng I-Drive, 4 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Cảm biến nhiệt độ tự động
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài Ø150
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Tiết diện hút kép
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Kính trắng, đen
Giá : 26,950,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi áp tường
  • Điều khiển cảm ứng I-Drive, 4 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Cảm biến nhiệt độ tự động
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài Ø150
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Tiết diện hút kép
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Kính đen
Giá : 22,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi– treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Inox, Inox Sơn đen