Sản phẩm Malloca


Máy hút khử mùi
Giá : 16,500,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi áp tường
  • Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Cảm biến nhiệt độ
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Kính, Inox
Giá : 26,950,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi áp tường
  • Điều khiển cảm ứng I-Drive, 4 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Cảm biến nhiệt độ tự động
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài Ø150
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Tiết diện hút kép
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Kính trắng, đen
Giá : 26,950,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi áp tường
  • Điều khiển cảm ứng I-Drive, 4 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Cảm biến nhiệt độ tự động
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài Ø150
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Tiết diện hút kép
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Kính đen
Giá : 28,600,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy húi khói gắn áp tường
  • Điều khiển cảm ứng I-Drive, 10 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ 5/10/20/40 phút
  • Cảm biến nhiệt độ tự động
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài Ø150.
  • Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
  • Lưới lọc: Nhôm
  • Chất liệu: Inox sơn đen và kính đen

   

Giá : 12,650,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói gắn áp tường
  • Điều khiển cảm ứng trên inox, 3 tốc độ
  • Chức năng hẹn giờ
  • Khử mùi bằng than hoạt tính và đường ống thoát ra ngoài Ø150
  • Lưới lọc :  inox + nhôm
  • Chất liệu: Inox,  sơn tĩnh điện