Sản phẩm Malloca


Máy rửa chén
Giá : 19,800,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy rửa chén âm tủ
  • Màn hình hiển thị LED
  • 7 Chương trình rửa
  • Hệ thống phun nước 3 tầng có thể điều chỉnh được
  • Công suất: 1760-2100W
  • Kích thước: W598 x D570 x H815mm
Giá : 18,150,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy rửa chén âm tủ
  • Màn hình hiển thị LED
  • 7 Chương trình rửa
  • Hệ thống phun nước 3 tầng có thể điều chỉnh được
  • Công suất: 1760-2100W
  • Kích thước: W598 x D570 x H815 mm
Giá : 20,790,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy rửa chén âm tủ
  • Màn hình hiển thị LED
  • 7 Chương trình rửa
  • Hệ thống phun nước 3 tầng có thể điều chỉnh được
  • Công suất: 1760-2100W
  • Kích thước: W598 x D570 x H815 mm
Giá : 14,800,000 VND
Tính năng cơ bản

  Máy rửa chén đứng độc lập
  Màn hình hiển thị LED
  7 Chương trình rửa
  Công suất: 1760-2100W
  Kích thước: W600 x D580 x H850 mm

Giá : 18,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Máy rửa chén đứng độc lập
  8 Chương trình rửa
  Hệ thống phun nước 3 tầng có thể điều chỉnh được
  Công suất: 1760-2100W
  Kích thước: W598 x D600 x H845 mm