Sản phẩm Malloca


Vòi nước
Giá : 2,970,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 1,980,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 1,815,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 3,080,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén có dây rút
  • Điều chỉnh tia nước
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
Giá : 7,920,000 VND
Tính năng cơ bản

   

  Đặc điểm sản phẩm:

  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn: nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau sơn giả đá
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước