0

smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Vòi Đồng Thau Mạ Chrome

Vòi chậu rửa chén K120N

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Giá : 1,815,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K120

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 1,815,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K129T

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,805,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K119T1

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,805,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K186

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 1,980,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K289C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 3,850,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K151T

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,475,000 VND
xem chi tiết

Vòi rửa chén K121N

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Giá : 1,980,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K119T3

Tính năng cơ bản

Vòi nóng, lạnh

Vòi rửa chén có dây rút

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,805,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K140

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Vòi rửa chén có dây rút

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,860,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K119T4

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Vòi rửa chén có dây rút

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,750,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K119-N9

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén có dây rút

Điều chỉnh tia nước

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Giá : 3,080,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K279C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K275C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome/men trắng

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 5,170,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K014C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Giá : 4,950,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K292C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh 

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước 

 

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K012C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (Có dây rút)

Hai nguồn: nóng, lạnh 

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Giá : 3,300,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K081C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (Ống Silicone chịu nhiệt)

Hai nguồn: nóng, lạnh 

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K290C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K298C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 3,410,000 VND
xem chi tiết

Vòi chậu rửa chén K291C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Giá : 4,620,000 VND
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212