Sản phẩm Malloca


Máy hút khử mùi
Giá : 33,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói đảo – treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tự hủy – Crisalide
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Nhựa polyme, Sơn trắng
Giá : 33,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói đảo – treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tự hủy – Crisalide
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Nhựa polyme, Sơn đen
Giá : 36,300,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi– treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Nhựa polyme trắng, Kính đen
Giá : 22,000,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi– treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Inox, Inox Sơn đen
Giá : 30,800,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Máy hút khói khử mùi treo độc lập
  • Điều khiển remote, 4 tốc độ
  • Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
  • Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn
  • Lưới lọc: Inox + Nhôm
  • Chất liệu: Ceramic – màu xi măng