0

smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Chậu đá

Chậu đá BIANCO K-45062

Chậu đá BIANCO K-45062

Giá : 12,100,000 VND
Chậu đá TITANIUM K-45073

Chậu đá TITANIUM K-45073

Giá : 12,100,000 VND
Chậu đá TITANIUM K-50073

Chậu đá TITANIUM K-50073

Giá : 13,750,000 VND

Chậu đá BIANCO K-45062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá BIANCO G-45062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá BIANCO K-50062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 13,750,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá BIANCO G-50062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TITANIUM K-10573

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 8,250,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TITANIUM G-10573

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,700,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TITANIUM K-45073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TITANIUM G-45073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TITANIUM K-50073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 13,750,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TITANIUM G-50073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TORTORA K-10543

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 8,250,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TORTORA G-10543

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,700,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá NERO K-10540

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 8,250,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá NERO G-10540

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,700,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TORTORA K-45043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TORTORA G-45043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá NERO K-45040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá NERO G-45040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TORTORA K-50043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 13,750,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá TORTORA G-50043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá NERO K-50040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 13,750,000 VND
Châu âu
xem chi tiết

Chậu đá NERO G-50040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212