0

smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Chậu đá

Chậu đá ZEN K-13040

Chậu đá ZEN K-13040

Giá : 13,860,000 VND
Chậu đá ZEN K-13073

Chậu đá ZEN K-13073

Giá : 13,860,000 VND
Chậu đá SMART K-500

Chậu đá SMART K-500

Giá : 20,570,000 VND
Chậu đá SMART K-450

Chậu đá SMART K-450

Giá : 19,580,000 VND
Chậu đá BIANCO K-45062

Chậu đá BIANCO K-45062

Giá : 12,760,000 VND
Chậu đá TITANIUM K-45073

Chậu đá TITANIUM K-45073

Giá : 12,760,000 VND
Chậu đá TITANIUM K-50073

Chậu đá TITANIUM K-50073

Giá : 14,520,000 VND
Chậu đá ZEN K-13040

Chậu đá ZEN K-13040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: W756 x D456 x H200mm

Kích thước lỗ đá:

1. Lắp Nổi: W736 x D440mm (R5)

2. Lắp Âm: W700 x D400mm (R10)

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 13,860,000 VND
xem chi tiết
Chậu đá ZEN K-13073

Chậu đá ZEN K-13073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano – Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: W756 x D456 x H200mm

Kích thước lỗ đá:

1. Lắp Nổi: W736 x D440mm (R5)

2. Lắp Âm: W700 x D400mm (R10)

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 13,860,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá SMART K-500

Chậu đá SMART K-500

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano – Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: W1160 x D515 x H210mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 20,570,000 VND
xem chi tiết
Chậu đá SMART K-450

Chậu đá SMART K-450

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: W860 x D515 x H210mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 19,580,000 VND
xem chi tiết
Chậu đá BIANCO K-45062

Chậu đá BIANCO K-45062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,760,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá BIANCO G-45062

Chậu đá BIANCO G-45062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá BIANCO K-50062

Chậu đá BIANCO K-50062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 14,520,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá BIANCO G-50062

Chậu đá BIANCO G-50062

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu kem

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TITANIUM K-10573

Chậu đá TITANIUM K-10573

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 8,250,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TITANIUM G-10573

Chậu đá TITANIUM G-10573

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 7,700,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TITANIUM K-45073

Chậu đá TITANIUM K-45073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,760,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TITANIUM G-45073

Chậu đá TITANIUM G-45073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TITANIUM K-50073

Chậu đá TITANIUM K-50073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 14,520,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TITANIUM G-50073

Chậu đá TITANIUM G-50073

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu xám

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TORTORA K-10543

Chậu đá TORTORA K-10543

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 8,250,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TORTORA G-10543

Chậu đá TORTORA G-10543

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 7,700,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá NERO K-10540

Chậu đá NERO K-10540

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 8,250,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá NERO G-10540

Chậu đá NERO G-10540

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W570 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 7,700,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TORTORA K-45043

Chậu đá TORTORA K-45043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,760,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TORTORA G-45043

Chậu đá TORTORA G-45043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá NERO K-45040

Chậu đá NERO K-45040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,760,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá NERO G-45040

Chậu đá NERO G-45040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W860 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 11,000,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TORTORA K-50043

Chậu đá TORTORA K-50043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 14,520,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá TORTORA G-50043

Chậu đá TORTORA G-50043

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đất

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá NERO K-50040

Chậu đá NERO K-50040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 14,520,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Chậu đá NERO G-50040

Chậu đá NERO G-50040

Tính năng cơ bản

Chậu rửa đá Granite màu đen

Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính

Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Xuất xứ: Ý

Lưu ý: Không đặt nồi chảo còn nóng lên bề mặt chậu rửa

Giá : 12,100,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212
https://malloca.com/