0

smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Chậu rửa chén inox

Chậu rửa chén MS 6302T

Chậu rửa chén MS 6302T

Giá : 7,590,000 VND
Chậu rửa chén MS 1011P

Chậu rửa chén MS 1011P

Giá : VND
Chậu rửa chén MS 8817

Chậu rửa chén MS 8817

Giá : 11,000,000 VND

Chậu rửa chén MS 6302T

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm – 4 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: W750 x D480 x H220mm

Kích thước cắt đá : W730 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 7,590,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1026R

Tính năng cơ bản

Đặc điểm sản phẩm:

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.7 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1180 x D480 x H185 mm

Kích thước cắt đá : W1160 x D460 mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,500,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1026L

Tính năng cơ bản

Đặc điểm sản phẩm:

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.7 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước : W1180 x D480 x H185 mm

Kích thước cắt đá : W1160 x D460 mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,500,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1011P

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: W780 x D430 x H210mm

Kích thước lỗ đá: W760 x D410mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén bán thủ công MS 1044

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công (Có thể lắp âm)

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.0mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W440 x D440 x H200mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,740,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén bán thủ công MS 6065

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công (Có thể lắp âm)

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W860 x D440 x H200mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D420mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,470,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1023

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W580 x D480 x H200mm

Kích thước lỗ đá: W555 x D455mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,300,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1022D

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.0mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W760 x D460 x H230mm

Kích thước lỗ đá: W735 x D435mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,280,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 1003 NEW

Tính năng cơ bản

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.8 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W800xD430xH200

Kích thước lỗ đá: W780 x D410mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,730,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 1011 NEW

Tính năng cơ bản

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.8 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W850xD450xH210

Kích thước lỗ đá: W830 x D430mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,840,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1001 NEW

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W776 x D476 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W756 x D456mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,730,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 2025

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W930 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W903 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,170,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1017

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W800 x D500 x H200mm

Kích thước lỗ đá: W778 x D478mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,400,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1024

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W875 x D475 x H210mm

Kích thước lỗ đá: W856 x D456mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,170,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 1027L NEW

Tính năng cơ bản

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.8 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1120xD500xH200

Kích thước lỗ đá: W1098 x D478mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,600,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 1027R NEW

Tính năng cơ bản

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.8 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1120xD500xH200

Kích thước lỗ đá: W1098 x D478mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,600,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1025L NEW

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 0.8mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1160 x D500 x H200mm

Kích thước lỗ đá: W1138 x D478mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,600,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1025R NEW

Tính năng cơ bản

Thép không rỉ 304

Độ dày 0.8 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1160xD500xH200

Kích thước lỗ đá: W1138 x D478mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,600,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 8809

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.0mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W980 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W955 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,470,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 8801

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W825xD455xH212

Kích thước lỗ đá: W805 x D435mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 7,150,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 8812

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W800 x D500 x H223mm

Kích thước lỗ đá: W773 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 7,370,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 8804

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W980 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W965 x D480mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,020,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 8816

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1150 x D500 x H215mm

Kích thước lỗ đá: W1122 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 10,450,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 8817

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1150 x D500 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W1122 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 11,000,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 8815L

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1150 x D500 x H215mm

Kích thước lỗ đá: W1122 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,900,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 8815R

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1150 x D500 x H215mm

Kích thước lỗ đá: W1122 x D475mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,900,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 1028D

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không gỉ 304

Độ dày 1.0mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W850 x D480 x H235mm

Kích thước lỗ đá: W825 x D455mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,800,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 7818

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.0mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1160 x D520 x H215mm

Kích thước cắt đá : W1140 x D500mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,140,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 6081

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.0mm

Có thể lắp âm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W810 x D440 x H200mm

Kích thước cắt đá : 1. Lắp Nổi: W785 x D415mm

                                2. Lắp Âm: W770 x D400 (R25)mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,600,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 6044

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.0mm

Có thể lắp âm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W440 x D440 xH220

Kích thước cắt đá : 1. Lắp nổi: W415 x D415mm

                                2. Lắp âm: W400 x D400mm (R25)

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,740,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 6075

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.0mm

Có thể lắp âm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W750 x D440 x H200mm

Kích thước cắt đá : 1. Lắp Nổi: W725 x D415mm

                                2. Lắp Âm: W710 x D400 (R25)mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,380,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 620T

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm – 4 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W727.4 x D470 x H205/185mm

Kích thước cắt đá : W707 x D450mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,910,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 610A

Tính năng cơ bản

Thép không rỉ

Độ dày: 1.2 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W840 x D460 x H205mm

Kích thước lỗ đá: W820 x D440mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,910,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 610T

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm – 4 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W840 x D460 x H205mm

Kích thước cắt đá : W820 x D440mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,460,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 6306

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1160 x D480 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W1140 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 11,660,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 6306T

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm – 4 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W1160 x D480 x H220mm

Kích thước cắt đá : W1140 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 12,100,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 6305

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mui hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W960 x D480 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W940 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,240,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 6305T

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm – 4 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W960 x D480 x H220mm

Kích thước cắt đá : W940 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,790,000 VND
xem chi tiết

Chậu Rửa Chén MS 6304

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W860 x D480 x H220mm

Kích thước lỗ đá: W840 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,800,000 VND
xem chi tiết

Chậu rửa chén MS 6304T

Tính năng cơ bản

Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công

Thép không rỉ 304

Độ dày 1.2mm – 4 mm

Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi

Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả

Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Kích thước: W860 x D480 x H220mm

Kích thước cắt đá : W840 x D460mm

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 9,350,000 VND
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212