smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Đồng thau sơn giả đá

Vòi chậu rửa chén MF-070

Vòi chậu rửa chén MF-070

Giá : 17,600,000 VND
Vòi chậu rửa chén K131BR

Vòi chậu rửa chén K131BR

Giá : 4,180,000 VND
Vòi chậu rửa chén K131CR

Vòi chậu rửa chén K131CR

Giá : 4,180,000 VND
Vòi chậu rửa chén K131GR

Vòi chậu rửa chén K131GR

Giá : 4,180,000 VND
Vòi chậu rửa chén K131BL

Vòi chậu rửa chén K131BL

Giá : 4,180,000 VND
Vòi chậu rửa chén MF-043

Vòi chậu rửa chén MF-043

Giá : 7,920,000 VND
Vòi chậu rửa chén MF-073

Vòi chậu rửa chén MF-073

Giá : 7,920,000 VND
 Vòi chậu rửa chén MF-040

Vòi chậu rửa chén MF-040

Giá : 7,920,000 VND
Vòi chậu rửa chén MF-062

Vòi chậu rửa chén MF-062

Giá : 7,920,000 VND
Vòi chậu rửa chén MF-070

Vòi chậu rửa chén MF-070

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau sơn phủ màu đen

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Ý

Giá : 17,600,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K131BR

Vòi chậu rửa chén K131BR

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau sơn giả đá (màu đất)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,180,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K131CR

Vòi chậu rửa chén K131CR

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau sơn giả đá (màu kem)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,180,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K131GR

Vòi chậu rửa chén K131GR

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau sơn giả đá (màu xám)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,180,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K131BL

Vòi chậu rửa chén K131BL

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau sơn giả đá (màu đen)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,180,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén MF-043

Vòi chậu rửa chén MF-043

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau sơn giả đá (màu đất)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,920,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén MF-073

Vòi chậu rửa chén MF-073

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén màu xám

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau sơn giả đá

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,920,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
 Vòi chậu rửa chén MF-040

Vòi chậu rửa chén MF-040

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén màu đen

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau sơn giả đá

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,920,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén MF-062

Vòi chậu rửa chén MF-062

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén màu kem

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau sơn giả đá

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ: Ý

Giá : 7,920,000 VND
Châu âu
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212
https://malloca.com/