smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Vòi Đồng Thau Mạ Chrome

Vòi rửa chén K586SBS

Vòi rửa chén K586SBS

Giá : 12,100,000 VND
Vòi rửa chén K342BM

Vòi rửa chén K342BM

Giá : 5,940,000 VND
Vòi rửa chén K295BS

Vòi rửa chén K295BS

Giá : 6,600,000 VND
Vòi rửa chén K1603CL

Vòi rửa chén K1603CL

Giá : 1,540,000 VND
Vòi rửa chén K279N

Vòi rửa chén K279N

Giá : 2,970,000 VND
 Vòi rửa chén K94C

Vòi rửa chén K94C

Giá : 5,280,000 VND
Vòi rửa chén K82C

Vòi rửa chén K82C

Giá : 3,630,000 VND
Vòi rửa chén  K79C

Vòi rửa chén K79C

Giá : 4,950,000 VND
 Vòi rửa chén K77C

Vòi rửa chén K77C

Giá : 2,550,000 VND
Vòi mạ Chrome K150DW

Vòi mạ Chrome K150DW

Giá : 4,510,000 VND
 Vòi chậu rửa chén K121

Vòi chậu rửa chén K121

Giá : 1,980,000 VND
Vòi rửa chén K586SBS

Vòi rửa chén K586SBS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén ( cần vòi Silicon linh hoạt)

Cảm ứng thông minh (Sensor)

Nguồn sử dụng: Pin 4 x 2A

Phạm vi cảm biến: 10 cm

Hai nguồn: Nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng mạ PVD (Titan)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 12,100,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K342BM

Vòi rửa chén K342BM

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng sơn tĩnh điện

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,940,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K295BS

Vòi rửa chén K295BS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng mạ PVD (Titan)

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 6,600,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K1603CL

Vòi rửa chén K1603CL

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Một nguồn nước

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Áp suất (0,3 ± 0,02) MPa [(3,0 ± 0,2) bar] - Lưu lượng dòng 6.07L/min

Giá : 1,540,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K279N

Vòi rửa chén K279N

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
 Vòi rửa chén K94C

Vòi rửa chén K94C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (dây rút)

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,280,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K82C

Vòi rửa chén K82C

Tính năng cơ bản

Vòi mạ Chrome

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,630,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén  K79C

Vòi rửa chén K79C

Tính năng cơ bản

Vòi mạ Chrome

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,950,000 VND
xem chi tiết
 Vòi rửa chén K77C

Vòi rửa chén K77C

Tính năng cơ bản

Vòi mạ Chrome

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,550,000 VND
xem chi tiết
Vòi mạ Chrome K150DW

Vòi mạ Chrome K150DW

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (Vòi nước uống)

Hai nguồn: nóng, lạnh, nước uống

Chất liệu: Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,510,000 VND
xem chi tiết
 Vòi chậu rửa chén K121

Vòi chậu rửa chén K121

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 1,980,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K119T9

Vòi chậu rửa chén K119T9

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (dây rút)

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,080,000 VND
xem chi tiết
 Vòi chậu rửa chén K136A

Vòi chậu rửa chén K136A

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,475,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K120N

Vòi chậu rửa chén K120N

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 1,815,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K120

Vòi chậu rửa chén K120

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca 

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 1,815,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K129T

Vòi chậu rửa chén K129T

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,805,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K119T1

Vòi chậu rửa chén K119T1

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,805,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K186

Vòi chậu rửa chén K186

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 1,980,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K289C

Vòi chậu rửa chén K289C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,850,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K151T

Vòi chậu rửa chén K151T

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,475,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K121N

Vòi rửa chén K121N

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 1,980,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K119T3

Vòi chậu rửa chén K119T3

Tính năng cơ bản

Vòi nóng, lạnh

Vòi rửa chén có dây rút

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,805,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K140

Vòi chậu rửa chén K140

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Vòi rửa chén có dây rút

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,860,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K119T4

Vòi chậu rửa chén K119T4

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Vòi rửa chén có dây rút

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,750,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K119N9

Vòi chậu rửa chén K119N9

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén có dây rút

Điều chỉnh tia nước

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,080,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K279C

Vòi chậu rửa chén K279C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K275C

Vòi chậu rửa chén K275C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome/men trắng

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 5,170,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K014C

Vòi chậu rửa chén K014C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,950,000 VND
xem chi tiết
 Vòi chậu rửa chén K292C

Vòi chậu rửa chén K292C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh 

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước 

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

 

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K012C

Vòi chậu rửa chén K012C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (Có dây rút)

Hai nguồn: nóng, lạnh 

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,300,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K081C

Vòi chậu rửa chén K081C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (Ống Silicone chịu nhiệt)

Hai nguồn: nóng, lạnh 

Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
 Vòi chậu rửa chén K290C

Vòi chậu rửa chén K290C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K298C

Vòi chậu rửa chén K298C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,410,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K291C

Vòi chậu rửa chén K291C

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng đồng thau mạ chrome

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,620,000 VND
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212
https://malloca.com/