smart kitchen - smart life

Tinh tế và đẳng cấp đến từng chi tiết!

Sản phẩm

Vòi Inox 304

Vòi rửa chén LuxSteel K066-PO

Vòi rửa chén LuxSteel K066-PO

Giá : 8,800,000 VND
Vòi rửa chén LuxSteel K068-PO

Vòi rửa chén LuxSteel K068-PO

Giá : 11,000,000 VND
Vòi rửa chén LuxSteel K088-CS

Vòi rửa chén LuxSteel K088-CS

Giá : 13,750,000 VND
Vòi rửa chén K103-SS

Vòi rửa chén K103-SS

Giá : 3,960,000 VND
Vòi rửa chén K061-SS

Vòi rửa chén K061-SS

Giá : 2,970,000 VND
Vòi rửa chén K046-SS

Vòi rửa chén K046-SS

Giá : 4,510,000 VND
Vòi rửa chén K110-SS

Vòi rửa chén K110-SS

Giá : 3,850,000 VND
Vòi rửa chén K095-SS

Vòi rửa chén K095-SS

Giá : 4,290,000 VND
Vòi chậu rửa chén K520S

Vòi chậu rửa chén K520S

Giá : 2,970,000 VND
Vòi rửa chén K596S

Vòi rửa chén K596S

Giá : 4,510,000 VND
Vòi chậu rửa chén K536S

Vòi chậu rửa chén K536S

Giá : 2,970,000 VND
Vòi rửa chén K525B

Vòi rửa chén K525B

Giá : 2,970,000 VND
Vòi chậu rửa chén K501B

Vòi chậu rửa chén K501B

Giá : 5,170,000 VND
Vòi rửa chén K-115 XFIT

Vòi rửa chén K-115 XFIT

Giá : 1,210,000 VND
Vòi rửa chén K046-S

Vòi rửa chén K046-S

Giá : 4,510,000 VND
Vòi rửa chén K060-S

Vòi rửa chén K060-S

Giá : 4,400,000 VND
Vòi rửa chén K061-S

Vòi rửa chén K061-S

Giá : 2,970,000 VND
Vòi rửa chén K110-S

Vòi rửa chén K110-S

Giá : 3,850,000 VND
Vòi rửa chén K118-S

Vòi rửa chén K118-S

Giá : 3,850,000 VND
Vòi rửa chén K130-S

Vòi rửa chén K130-S

Giá : 4,180,000 VND
Vòi rửa chén LuxSteel K066-PO

Vòi rửa chén LuxSteel K066-PO

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén - Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox 304 cao cấp

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Công nghệ Push to Spray

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 8,800,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén LuxSteel K068-PO

Vòi rửa chén LuxSteel K068-PO

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén - Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox 304 cao cấp

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Công nghệ Push to Spray

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 11,000,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén LuxSteel K088-CS

Vòi rửa chén LuxSteel K088-CS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén - dây lò xo

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Công nghệ Dual-Spray

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 13,750,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K103-SS

Vòi rửa chén K103-SS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén - dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,960,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K569-C

Vòi chậu rửa chén K569-C

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Một nguồn nước

Chất liệu : inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo tiêu chuẩn Malloca)

Giá : 2,530,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K061-SS

Vòi rửa chén K061-SS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K046-SS

Vòi rửa chén K046-SS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén – Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,510,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K110-SS

Vòi rửa chén K110-SS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén – Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,850,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K095-SS

Vòi rửa chén K095-SS

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén – Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,290,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K520S

Vòi chậu rửa chén K520S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K596S

Vòi rửa chén K596S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén (Ống silicon chịu nhiệt)

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,510,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K536S

Vòi chậu rửa chén K536S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K525B

Vòi rửa chén K525B

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox sơn đen

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K501B

Vòi chậu rửa chén K501B

Tính năng cơ bản

Bộ vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc

Giá : 5,170,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K-115 XFIT

Vòi rửa chén K-115 XFIT

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Một nguồn nước

Chất liệu: Inox 304

Giải pháp lắp đặt Xpress Fit : nhanh chóng, dễ dàng

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 1,210,000 VND
Hướng dẫn sử dụngpic
xem chi tiết
Vòi rửa chén K046-S

Vòi rửa chén K046-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén – Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,510,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K060-S

Vòi rửa chén K060-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,400,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K061-S

Vòi rửa chén K061-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 2,970,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K095-S

Vòi rửa chén K095-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén – Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,290,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K110-S

Vòi rửa chén K110-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén – Dây rút

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,850,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K118-S

Vòi rửa chén K118-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,850,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K130-S

Vòi rửa chén K130-S

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu: Inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,180,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K569-SN

Vòi rửa chén K569-SN

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
Vòi rửa chén K559-SN

Vòi rửa chén K559-SN

Tính năng cơ bản

Vòi rửa chén

Hai nguồn: nóng, lạnh

Chất liệu : inox 304

Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Phù hợp với chậu đá Malloca 

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K569-S

Vòi chậu rửa chén K569-S

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng inox không gỉ 304

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca 

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K529-S

Vòi chậu rửa chén K529-S

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng inox không gỉ 304

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,180,000 VND
xem chi tiết
Vòi Chậu rửa chén K559-S

Vòi Chậu rửa chén K559-S

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng inox không gỉ 304

Mẫu mã, kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 3,520,000 VND
xem chi tiết
Vòi chậu rửa chén K589-S

Vòi chậu rửa chén K589-S

Tính năng cơ bản

Vòi nóng lạnh

Dòng sản phẩm chế tạo thủ công

Chế tạo bằng inox không gỉ 304

Mẫu mã,kiểu dáng sang trọng, hiện đại

Phù hợp với chậu đá Malloca

Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)

Giá : 4,290,000 VND
xem chi tiết
Mật khẩu (*)
1800 1212
https://malloca.com/